Diaľkový odpočet dát z Vašich meračov energií – elektrina, voda, plyn.

Čo s IMS získate?

S IMS je možné získať množstvo aktuálnych aj historických dát. Napríklad inteligentný elektromer disponuje údajmi o aktuálnom odbere, napätí a prúde pre každú fázu aj celkovo, o činnej a jalovej zložke, o napätí a frekvencii siete, o spotrebe každých 15 minút, minimá a maximá najrôznejších veličín, atď.

Výhody:

  • vidíte údaje ihneď, real time data
  • dostanete notifikácie o udalostiach, ktoré vás zaujímajú (napr. prekročenie MRK)
  • zlepšená analytika, spotreby bude napr. možné kombinovať s inými údajmi v jednom trende – možnosť využitia AI
  • odpočet pomôže identifikovať miesta, kde je možné znížiť spotrebu a ušetriť
  • bezpečnosť plynúca z rozšíreného monitoringu (prepätie, výpadky, zvýšená spotreba, identifikácia porúch, predikcie poruchových stavov, predchádzanie poruchových stavov…)
  • uľahčenie rozhodovania Vám aj Vašim zamestnancom

Ako na to?

Pomôžeme Vám so získaním týchto informácií a ich doručením na správne miesto vo Vašom existujúcom systéme.

Základom je bezpečné odčítanie údajov protokolom DLMS zo zariadení a ich sprístupnenie cez rozhranie API autorizovaným entitám. Z API je možné dáta použiť na ľubovoľný účel, či už ide o informačný, riadiaci systém alebo vizualizáciu SCADA. V prípade záujmu Vám pomôžeme s integráciou do Vášho systému alebo sprístupníme dáta prehliadačom EnergyApp Viewer (webová aj mobilná aplikácia).

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo dopytu.