Výber technológie

Poradenstvo týkajúce sa napr. nadimenzovania správneho inštalovaného výkonu FVE, výberu tepelného čerpadla, osvetľovacej sústavy, kompresorovej sústavy, vzduchotechniky, energy management systému, atď.

Legislatíva

Potrebujete vedieť aké máte legislatívne povinnosti, ak ste napr. majiteľ FVE, bioplynovej stanice alebo prevádzkujete miestnu distribúčnú sústavu (MDS)?

Firemný energetik

Flexibilná slúžba, ktorá nahradí interného energetika. Výber dodávateľa energií, návrh energetických úsporných opatrení, nastavenie energetickej stratégie, ktorá ošetrí turbulentné stavy na trhoch s energiami.

Odbornosť:

Energetický audítor, EUREM – medzinárodný certifikát European EnergyManager, odborná spôsobilosť na podnikanie v elektroenergetike