Vypracujeme Vám projektovú dokumentáciu, časť elektro pre rôzne stupne projektu : DUR, DSP, DRP, DSS.

Pre stavebné povolenie

Zahŕňa suhrnné parametre pre udelenie povolenia a predpokladané rozloženie základných prvkov. Obsahuje zjednodušené schémy zapojenia a opisuje technické riešenie. Tento stupeň neobsahuje detaily realizácie.

Realizačný projekt

Detailne opisuje technické riešenie a určuje rozloženie v priestore. Obsahuje presné schémy zapojenia a všetky potrebné prvky. Obsahuje zoznam potrebného materiálu. Podľa realizačného projektu je možné inštaláciu realizovať.

PD skutočného stavu

Opisuje stav po realizácii stavby a zachytáva zmeny oproti dokumentácii pred realizáciou. Detailne zachytáva rozloženie v priestore. Pri existujúcej inštalácii bez dokumentácie sa zistí skutočný stav. Podklad k revízii zariadenia.

Zámery a štúdie

Tento typ dokumentácie sa používa pre posúdenie zámerov pred začatím projektovania. Opisuje základné parametre budúceho projektu. Obsahuje orientačné schémy a hlavné body technického riešenia.