Zjednodušená pomoc podnikom (MSP) formou poukážok.

Podporované budú inštalácie:

  • tepelných čerpadiel,
  • slnečných kolektorov,
  • fotovoltických panelov a veterných turbín

Využitie primárne na vlastnú spotrebu.

Poukážky budú môcť pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov.

Bonus 5%, ak sa na mieste spotreby okmžite využije vyrobené teplo, chlad, elektrina.

Bonus ďalších 5%, ak budu mať zariadenia min. dopad na ovzdušie.

Maximálna výška príspevku bude 70-tisíc eur na jeden MSP.

Nutnou prílohou žiadosti je účelový energetický audit. Bude poskytovaná podpora na energetický audit vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov na vypracovanie auditu, najviac však 2 500 eur.

Informácie o energetickou audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.