Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Hodnotiace kolá: 31.5.2023

Výzva  zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre samosprávy.

Indikatívna výška prostriedkov: 5 000 000,- Eur

Výkon FVE: 10kWe – 500 kW (využitie na nehospodársku činnosť, max 20% môžete dodávať do siete)

Uzavretie výzvy: do vyčerpania alokácie

K žiadosti budete ako jednu z príloh potrebovať energetický audit, ktorý Vám dodáme.

Informácie o energetickou audite získate u nás, stačí, že nás kontaktujete.

Okrem energetického auditu potrebujete aj:

  • projektovú dokumentáciu
  • povolenie na realizáciu projektu