Weam  V rámci tohto projektu sme mali možnosť spolupracovať so šikovnými „HWistami“ z Nitry, ktorí sa rozhodli, že spravia niečo vlastné. Kvalitné. Ako prvý produkt spravili domácu Bluetooth Smart (Low energy) meteostanicu (Weam), ktorá meria teplotu, vlhkosť, tlak a zobrazuje rosný bod. Zákazník si vie cez mobilnú aplikáciu pozrieť aj 2 dňovú históriu nameraných dát. Weam beží na 2 tužkové batérie (AAA), ktoré vydržia 2 roky. Celý vývoj (návrh HW, iOS/Android mobilnú aplikáciu, web, grafika, vizualizácie, priemyselný dizajn, výroba foriem, osádzanie plošákov) prebiehal v Nitre. Ako ďalšie sa plánuje uloženie dát na cloud, zdieľanie dát a vytvorenie online mapy počasia.