30.1.2024 obdržal Ing. Peter Tóth medzinárodný certifikát EUREM, European Energy Manager. Certifikát odovzdávala pani veľvyslankyňa Barbara Wolf.

Školenie organizovala AHK Slowakei (Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora )pod záštitou pána profesora Petráša.

Ďakujeme organizátorom školenia, prednášajúcim a taktiež šikovným účastníkom tohto prínosného školenia.