Dodávateľ plynu – mobilná aplikácia

V Írsku sa dodávateľ plynu rozhodol riešiť nespokojnosť svojich zákazníkov s účtami za plyn. Boli neprehľadné a komplikované, zákazníci často volali na zákaznícke linky. Dodávateľ plynu identifikoval ďalšie potreby svojich zákazníkov, tj. zákazník chce neustále zlepšujúce sa produkty a služby, zákazník chce od svojho dodávateľa, aby mu dodal to, čo nemá konkurencia. Zákazník chce byť informovaný o novinkách, nových nápadoch, inováciách svojho dodávateľa.

Ideálnym nástrojom bola mobilná aplikácia, ktorá vyriešila všetky uvedené potreby. Jednoduché, prehľadné účty za plyn, vhodnou nevtieravou formou podané informácie o nových službách s možnosťou komfortného objednania. Stručné informácie o novinkách. Mobilná aplikácia sa volala v preklade „Zostaňme v kontakte“.

Dobrým nápadom bolo aj logo aplikácie, otlačok prsta a v ňom vhodne implementované logo dodávateľa plynu. Počas 16 mesiacov používania mobilnej aplikácie bolo výsledkom napr. 10 000 návštev webovej stránky dodávateľa, 130 000 individuálnych interakcií s mobilnou aplikáciou za 4 mesiace od spustenia projektu. Znížil sa počet volaní na zákaznícke centrá dodávateľa. Ak by len 20% zákazníkov, ktorí by volali na linky vyriešilo svoje potreby cez mobilnú aplikáciu, návratnosť investície by bola 327%.