Firmy v súčasnosti využívajú mnoho moderných technológií a nástrojov vo svoj prospech. Potenciál smartfónov a mobilných aplikácií je však obrovský, a väčšinou nevyužitý.

Dobrým príkladom využitia mobilných aplikácií v priemysle môže byť monitoring spotreby energií (elektrina, plyn, voda…). Alebo monitoring jednotlivých technologických celkov – osvetlenie, technológie, kancelárie, a iné. Ak máme prehľad o spotrebe, môžeme optimalizovať a ušetriť množstvo nákladov.

Ďalšou nadstavbou k zvolenému riešeniu môže byť riadenie a automatizácia jednotlivých technologických celkov. Ako príklad uvádzame traktor ovládaný pomocou tabletu, písali sme o ňom minule. Je oveľa jednoduchšie vykonať dané úlohy pomocou smartfónu alebo tabletu, ak máte to správne vybavenie.

Najlepším príkladom využitia efektívneho monitoringu a spolupráce je „chytrá budova“ The Edge v Amsterdame. Vie, kedy musíte vstať, aby ste stihli naplánované raňajky s kolegami, či bude rýchlejšie ísť metrom alebo bicyklom, alebo za vami zhasne svetlo pri odchode z miestnosti. Celá táto nádherná symbióza vychádza z potreby lepšej organizácie a využitia dostupných zdrojov. Mimochodom, mozgom celej budovy je len jedna mobilná aplikácia