Smartfóny a tablety sú v dnešnej dobe najrelevantnejší spôsob zobrazovania údajov a ovládania procesov. Ak spojíme mobilnú aplikáciu a danú technológiu, získame nástroj, ktorý nám vie ušetriť čas, peniaze a energiu. V týchto dynamických časoch hrá rolu i to, či danú akciu spravíme na 3 „kliky“ alebo iba na 1. Takisto je rozdiel napr. v prípade grafov, či si daný graf musíme zväčšovať alebo ho vidíme už optimalizovaný, prehľadný v mobilnom zariadení.

Základom mobilnej aplikácie, ktorá má reálny benefit pre investora je špecifikácia aplikácie, ktorá zohľadňuje jeho individuálne užívateľské požiadavky a detaily danej technológie. Následne prichádza k realizácii a testovaniu aplikácie.

Príkladom reálneho využitia môže byť mobilná aplikácia slúžiaca na monitorovanie prevádzky FVE, ktorá obsahuje optimalizované moduly prehľadu výroby, spotreby v štvrťhodinovom rozlíšení, k tomu prislúchajúce grafy (1/4 hod, deň, ..), maximá za mesiac, varovania v prípade potenciálnej poruchy prevádzky FVE, zasielania dát na OKTE a DS, atď… Je možné zobrazenie optimalizované zvlášť pre majiteľov, manažérov O&M a samotných pracovníkov v teréne.

Ďalším príkladom je spojenie mobilnej aplikácie a spracovaného výstupu z 3D scannera (cloud points). Prevádzkovatelia FVE môžu mať oscanovanú technológiu, napr. vnútro trafostanice s popisom jednotlivých funkčných celkov a príslušnými hodnotami v reálnom čase. Toto riešenie uľahčí a zníži čas prác O&M (aj daných nákladov). Výstup z 3D scannera je dobrým podkladom napr. aj pre projektantov, hlavne v prípade, keď sa dopĺňajú ďalšie technológie. Benefitom je i veľmi rýchla odozva a reakcia na problém cez mobilnú aplikáciu (nie je nutnosť zapínať a sedieť za počítačom).

Trendom v oblasti výroby budú malé distribuované zdroje výroby elektriny, napr. aj FVE do 10 kW. Najjednoduchšou formou fungovania a interakcie jednotlivých prevádzkovateľov zdrojov a spotrebiteľov v rámci „smart gridu“ môže byť mobilná aplikácia, ktorá zastreší všetky obchodné a funkčné procesy.

Pre plánovanie  systémov malých strešných solárnych inštalácii existuje mobilná aplikácia, ktorá na základe GPS vie automaticky zistiť hodnoty iradiácie, berie do úvahy tienenie, sklon strechy a všetky ostatné vstupné údaje potrebné pre vyhotovenie CP.

Nápadom pre domácnosti môže byť mobilná aplikácia, ktorá bude slúžiť na šetrenie spotreby elektrickej energie. Užívatelia budú súťažiť v šetrení, najlepší môžu byť vhodným spôsobom odmenení. Samotní užívatelia si môžu medzi sebou navzájom zdielať tipy na šetrenie, čo môže byť akási databáza vedomostí prínosná pre všetkých.

Vo vyspelých krajinách sa tieto „technologické mobilné aplikácie“ využivajú a sú samozrejmosťou. Slovensko je v tomto asi tak 3-5 rokov dozadu. Je to vec osvety, „otvorenej a mysle“ a vôle napredovať.

Mobilné zariadenia máme vo vrecku … využívajme ich v náš prospech …