Inteligentné meracie systémy

Inteligentné meracie systémy sú zariadenia podporujúce protokol dlms (device message language specification). Daný protokol podporuje viac ako 1000 typov elektromerov od viac ako 150 výrobcov.

Odpočet dát:

V rámci IMS poskytujeme odpočet dát z týchto typov meračov pomocou API (aplikačného rozhrania) vo formáte JSONNad dostupnými dátami z API má zákazník plnú kontrolu a vie si ich integrovať do svojich systémov. Naše riešenie je ideálne aj pre rozsiahle a distribuované systémy merania, smart systémy.

Cieľová skupina:

 • systemoví integrátori, ktorí systém využívajúci dlms ponúkajú ako službu zákazníkovi
 • výrobne (solárne, bioplynové, veterné, malé vodné elektrárne)
 • priemyselné podniky, nákúpné centrá
 • miestne distribučné sústavy (MDS)
 • jednotlivci, technicky zdatnejší vlastníci inteligentných meračov s DLMS
Príklady použitia implementácie služby: 
 • pridanie dát zo smart meračov do monitoringu
 • čítanie aktuálneho príkonu a spotreby el. energie, napr. do scada systému/monitoringu
 • zber udájov z merania do systému pre vizualizáciu
 • zber udájov z merania pre reportovanie a zasielanie dát
 • logovanie udájov z merania do databázy pre neskoršiu analýzu
 • rozšírenie existujúcich systémov na podporu riadenia a manažmentu
 • zber udajov do akejkoľvek aplikácie, ktorá potrebuje niektorý z parametrov, ktore meria elektromer (napr. okamžitý príkon, prúd, napätie, spotreba zo siete resp. dodávka do siete, …)

 

logo_energyapp_inverse-01