Získajte cenné informácie, využite inteligentné meracie systémy

IMS

Viete, že máte poruke dostupný zdroj s cennými informáciami? Sú ním inteligentné meracie systémy, skrátene IMS. Sú to zariadenia, ktoré dokážu merať a predspracovať množstvo veličín a zdieľať ich s iným počítačovým systémom. Jeden z protokolov na takúto komunikáciu je DLMS (device language message specification), ktorý sa využíva práve pri elektromeroch. DLMS je všeobecný protokol a používa sa aj v prístrojoch na meranie spotreby plynu, vody, tepla a iných.

Inteligentné meracie systémy

Inteligentný elektromer

Čo s IMS získate?

S IMS je možné získať množstvo informácií, aktuálnych aj historických. Napríklad inteligentný elektromer, ktorý postupne nahrádza staré elektromery na Slovensku, disponuje údajmi o aktuálnom odbere, napätí a prúde pre každú fázu aj celkovo, o činnej a jalovej zložke, o napätí a frekvencii siete, o spotrebe každých 15 minút, minimá a maximá najrôznejších veličín, atď. Je to množstvo vhodných prevádzkových informácií, ktoré viete využiť.

Výhody:

 • vidíte údaje ihneď, nielen za včerajšok, ako ponúkajú alternatívy cez portály dodávateľov a distribútorov
 • dostanete notifikácie o odchýlkach, ktoré vás zaujímajú
 • zlepšená analytika, spotreby bude napr. možné kombinovať s inými údajmi v jednom trende
 • odpočet pomôže identifikovať miesta, kde je možné znížiť spotrebu a tak ušetriť
 • bezpečnosť plynúca z rozšíreného monitoringu (prepätie, výpadky, zvýšená spotreba…)
 • uľahčenie rozhodovania Vám aj Vašim zamestnancom

Ako na to?

Pomôžeme Vám so získaním týchto informácií a ich doručením na správne miesto vo Vašom existujúcom systéme.

Základom je bezpečné odčítanie údajov protokolom DLMS zo zariadení a ich sprístupnenie cez rozhranie API autorizovaným entitám. Z API je možné dáta použiť na ľubovoľný účel, či už ide o informačný, riadiaci systém alebo vizualizáciu SCADA. V prípade záujmu Vám pomôžeme s integráciou do Vášho systému alebo sprístupníme dáta prehliadačom EnergyApp Viewer (webová aj mobilná aplikácia).

inteligentné meracie systémy

Dodáme:

 • inteligentné meracie prístroje a súvisiaci odpočtový HW
 • bezpečný prenos dát
 • minimum vonkajších zásahov a SW tretích strán
 • sprístupnenie dát a notifikácie cez vlastnú aplikáciu
 • podpora integrácie do existujúcich systémov
 • možnosť ukladania údajov do cloudu

Kontaktujte nás v prípade akýchkoľvek otázok alebo dopytu

logo_energyapp_inverse-01