Zákazník nás oslovil s nasledovnou požiadavkou: “Chceme ovládať traktor pomocou tabletu.“

Okej, teraz sa asi prenesiete do svojich detských čias a predstavíte si, ako ste sa po byte preháňali s autíčkom na diaľkové ovládanie. Nie, traktor ako taký zatiaľ neovládame diaľkovo. Konkrétne ide o príslušenstvo k traktoru – podrývač. Toto zariadenie dokáže orať pôdu v rôznych hĺbkach. Každá plodina má totiž inú, ideálnu hĺbku orania. Cieľom našej práce bola v prvom rade úplná kontrola nad podrývačom. Podrývač bol ovládaný pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.  Dosiahli sme viditeľné ekonomické aj environmentálne výhody. Zákazník ušetrí na množstve spotrebovaného hnojiva.

Zadanie znie celkom jednoducho – intuitívne ovládanie, veľké kontrastné tlačidlá a kompatibilita s tabletom, vhodným do ťažkých podmienok. Aplikáciu sme vyvíjali iba pre konkrétne, podporované druhy tabletov. K dispozícii sme mali softvérový emulátor zariadenia, kde sme si mohli testovať funkcie stroja. Ide nám hlavne o trvalo udržateľný rozvoj, zníženie zaťaženia životného prostredia a taktiež o vyššiu efektivitu práce. Preto by sme radi naše riešenie videli na všetkých poľnohospodárskych zariadeniach.